نام پدر: اسداله
تاریخ تولد: 2-2-1347 شمسی
محل تولد: کرمان 
سرباز، مجرد
دیدبان
تاریخ شهادت : 28-1-1367 شمسی
محل شهادت : فاو
گلزار شهدا: کرمان مرکزی 
کرمان