نام پدر: ماشاالله
تاریخ تولد: 1-6-1354 شمسی
محل تولد: 
پاسدار، مجرد
راننده
تاریخ شهادت : 30-11-1381 شمسی
محل شهادت : سانحه هوایی، سیرچ کرمان
گلزار شهدا: داهوئیه 
کرمان - زرند