نام پدر: حیدر
تاریخ تولد: 10-6-1348 شمسی
محل تولد: زرین شهر
بسیجی-مجرد
خدمه توپ
تاریخ شهادت : 26-10-1365 شمسی
محل شهادت : شلمچه 
کربلای5
گلزار شهدا: زرین شهر
 اصفهان - لنجان