نام پدر: غلام رضا
تاریخ تولد: 1-5-1347 شمسی
محل تولد: کرمان - رفسنجان 
بسیجی -مجرد
خدمه توپ
تاریخ شهادت : 8-5-1367 شمسی
گلزار شهدا:عیش اباد 
کرمان - رفسنجان