نام پدر: حسین 
تاریخ تولد: 28-4-1355 شمسی
محل تولد: کرمان - رفسنجان 
تاریخ شهادت : 30-11-1381 شمسی
محل شهادت : سیرچ کرمان
سانحه هوایی
نام گلزار:عباس اباد
کرمان - رفسنجان