نام پدر: دلاور
تاریخ تولد: 18-12-1346 شمسی
محل تولد: مازندران - سوادکوه - شیرگاه
سرباز-مجرد
خدمه توپ
تاریخ شهادت : 28-1-1367 شمسی
 شهادت : فاو-پدافندی
گلزار شهدا:امام کلا
مازندران - سوادکوه