نام پدر: غلام حسین
تاریخ تولد: 10-2-1344 شمسی
بسیجی-مجرد
خدمه توپ
تاریخ شهادت : 9-12-1364 شمسی
محل شهادت : عراق 
گلزار شهدا: دیزج ناولو 
آذربایجان شرقی - بناب