نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد: 4-6-1346 شمسی

محل تولد: آذربایجان شرقی - شبستر 

سرباز-مجرد 

خدمه توپ

تاریخ شهادت : 30-7-1366 شمسی

محل شهادت : شلمچه -پدافندی

گلزار شهدا :زنیاب 

آذربایجان شرقی - شبستر