نام پدر: محمدرضا
تاریخ تولد: 26-12-1343 شمسی
محل تولد: تهران 
بسیجی-مجرد
دیدبان
تاریخ شهادت : 6-5-1367 شمسی
محل شهادت : اسلام اباد-مرصاد
گلزارشهدا: بهشت زهرا
قطعه:40  ردیف:30  شماره مزار:7 
تهران