نام پدر: فرج اله
تاریخ تولد: 14-6-1346 شمسی
محل تولد: مازندران - سوادکوه
سرباز-مجرد
دیدبان
تاریخ شهادت : 4-3-1367 شمسی
محل شهادت : شلمچه-پدافندی
گلزار شهدا: وسیه سر- زیارت
مازندران - سوادکوه