نام پدر: مرتضی
تاریخ تولد: 10-3-1348 شمسی
محل تولد: اصفهان
سرباز-مجرد
دیدبان
تاریخ شهادت : 6-1-1366 شمسی
محل شهادت : شلمچه 
نام گلزار:گلستان شهدا 
اصفهان