نام پدر: شکرخدا
تاریخ تولد: 27-2-1345 شمسی
محل تولد: خوزستان - خرمشهر
سرباز-مجرد
پشتیبانی آتشبار
تاریخ شهادت : 21-4-1364 شمسی
محل شهادت : موسیان 
گلزار شهدا: یافت آباد
 تهران - اسلامشهر