نام پدر: عبدالرحمن
تاریخ تولد: 3-3-1347 شمسی
محل تولد: چهارمحال وبختیاری - بن
تاریخ شهادت : 13-5-1366 شمسی
سرباز-مجرد
خدمه توپ
محل شهادت : ماووت-نصر8
گلزار شهدا: بن 
چهارمحال وبختیاری - شهرکرد