نام پدر: علی اصغر
تاریخ تولد: 2-3-1343 شمسی
محل تولد: تهران 
تاریخ شهادت : 18-11-1366 شمسی
محل شهادت : سردشت-بیت المقدس۳ 
بسیجی-مجرد
دیدبان
گلزار شهدا: بهشت زهرا
 قطعه:26  ردیف:89مکرر  شماره مزار:46
  تهران