نام پدر: قدرت اله
تاریخ تولد: 18-10-1347 شمسی
محل تولد: تهران 
بسیجی-مجرد
خدمه توپ
تاریخ شهادت : 18-5-1365 شمسی
محل شهادت : مهران
کربلای۱
گلزارشهدا:بهشت زهرا
قطعه:53 ردیف:91 شماره مزار:15 
تهران