نام پدر: کریم

تاریخ تولد: 21-3-1349 شمسی
محل تولد: اصفهان - برخوار - دولت آباد

بسیجی-متاهل

فرمانده توپ
تاریخ شهادت : 25-12-1365 شمسی
محل شهادت : شلمچه 

کربلای5
گلزار شهدا:امام زاده نرمی 

اصفهان - برخوار