نام پدر: غلام علی
تاریخ تولد: 4-1-1335 شمسی
محل تولد: تهران - شمیرانات - تجریش
پاسدار-متاهل
رئیس ستاد گروه
تاریخ شهادت : 15-1-1365 شمسی
محل شهادت : سلیمانیه 
والفجر9
 گلزارشهدا:امامزاده صالح (ع)
تهران - شمیرانات-تجریش