نام پدر: اصغر
تاریخ تولد: 15-2-1345 شمسی
محل تولد: اصفهان - لنجان - باغ بهادران
سرباز-مجرد
دیدبان
تاریخ شهادت : 19-10-1365 شمسی
محل شهادت : شلمچه 
کربلای5
گلزار شهدا: 
گلستان شهدا 
اصفهان