نام پدر: حسین
تاریخ تولد: 1-4-1343 شمسی
محل تولد: کرمان - بردسیر 
پاسدار-متاهل
فرمانده اتشبار
تاریخ شهادت : 30-10-1365 شمسی
محل شهادت : خرمشهر
کربلای5
 گلزارشهدا:عباس اباد
کرمان - رفسنجان