نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 5-3-1343 شمسی

محل تولد: اصفهان - فلاورجان 

سرباز-مجرد

فرمانده توپ

تاریخ شهادت : 10-12-1364 شمسی

محل شهادت : فاو-والفجر۸

گلزار شهدا:نرگان و چمرود 

اصفهان - فلاورجان