نام پدر: مسیب
تاریخ تولد: 1-6-1349 شمسی
محل تولد: اصفهان
بسیجی-مجرد
دیدبان 
تاریخ شهادت : 23-3-1367 شمسی
محل شهادت : شلمچه 
گلزار شهدا: شاپور آباد 
اصفهان - برخوار