نام پدر: سیدزلفعلی
تاریخ تولد: 3-7-1344 شمسی
محل تولد: شهرکرد
سرباز-مجرد
خدمه توپ
تاریخ شهادت : 4-11-1365 شمسی
محل شهادت : شلمچه 
کربلای5
گلزار شهدا: فیروزاباد
چهارمحال وبختیاری - کیار