نام پدر: ربیع

تاریخ تولد: 1-4-1344 شمسی

محل تولد: گیلان - شفت 

پاسدار-مجرد

فرمانده توپ

تاریخ شهادت : 10-2-1366 شمسی

محل شهادت : شلمچه -کربلای۸

گلزار شهدا: کوزان 

گیلان - شفت