نام پدر: جعفر 
تاریخ تولد: 28-6-1347 شمسی
محل تولد: اصفهان - تیران و کرون
سرباز-مجرد 
خدمه توپ
تاریخ شهادت : 23-3-1367 شمسی
محل شهادت : شلمچه 
گلزار شهدا: دولت اباد
اصفهان - تیران و کرون