نام پدر: علی
تاریخ تولد: 1-6-1335 شمسی
محل تولد: خوزستان - اندیمشک 
پاسدار-متاهل
فرمانده توپ
تاریخ شهادت : 17-1-1363 شمسی
محل شهادت : طلائیه
عملیات:خیبر
گلزار شهدا:اندیمشک
خوزستان