محمد
تاریخ تولد:1343/2/3شمسی
محل تولد:کاشمر
پاسدار-مجرد
فرمانده توپ
شهادت:1362/12/4شمسی
جزیره مجنون -خیبر
گلزار شهدا:کوهسرخ-روستای کوشه
خراسان رضوی - کاشمر