نام پدر: عبدالرسول

تاریخ تولد: 1-5-1347 شمسی

محل تولد: فارس - قیروکارزین - امام شهر

سرباز-مجرد

خدمه توپ

تاریخ شهادت : 4-4-1367 شمسی

محل شهادت : جزیره مجنون-پدافندی

شماره مزار:27 

 گلزار شهدا:قبرستان بقیع 

فارس - قیروکارزین