نام پدر: عبدویس
تاریخ تولد: 3-10-1346 شمسی
محل تولد: خوزستان - شوشتر 
سرباز-مجرد
خدمه توپ
تاریخ شهادت : 2-11-1365 شمسی
محل شهادت : شلمچه
کربلای۵
گلزار شهدا:بهشت علی
خوزستان - دزفول