نام پدر: علی اصغر
تاریخ تولد: 15-3-1346 شمسی
محل تولد: سمنان - دامغان
سرباز-مجرد
فرمانده توپ
تاریخ شهادت : 10-2-1366 شمسی
محل شهادت : شلمچه 
گلزار شهدا :مهدی اباد 
سمنان - دامغان