نام پدر: احمد
تاریخ تولد: 10-2-1347 شمسی
محل تولد: اصفهان - کاشان 
بسیجی-مجرد
خدمه توپ
تاریخ شهادت : 12-11-1365 شمسی
محل شهادت : شلمچه 
کربلای5
گلزار شهدا: دشت افروز
اصفهان - کاشان