نام پدر: ریجان
تاریخ تولد: 4-1-1346 شمسی
محل تولد: اصفهان - فلاورجان 
سرباز-مجرد
خدمه توپ
تاریخ شهادت : 7-5-1367 شمسی
محل شهادت : شلمچه 
گلزار شهدا: مهرنجان
 اصفهان - فلاورجان